16.10.2009
rozšírenie školení pre Mestá a ÚPSVaR
16.10.2009
zabezpečovanie komplexnej energetickej certifikácie
8.10.2009
rozšírenie služieb o monitoring na objednávku

EuroISO - ISO certifikáty

Euro ISO s.r.o. je nezávislá slovenská spoločnosť pre systémy riadenia kvality.
 
Štandardne ponúkané služby:
 • ISO 9001  Systém manažérstva kvality QMS
 • ISO 14001  Systém environmentálneho manažérstva EMS
 • OHSAS 18001  Systém manažérstva bezpečnosti  - OHSAS
Vieme zaviesť systém riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti aj vo Vašej spoločnosti:
 • efektívne
 • v krátkom čase
 • produktívne
 • pružne reagovať na zabehnuté procesy
 • definovať slabé miesta
a pripojíte sa takmer k 300 spokojným klientom...
 
Našim zákazníkom chceme ponúkať vždy niečo viac oproti štandardu. Za absolútnu samozrejmosť považujeme neustále zlepšovanie našich služieb.
 
Preferujeme dlhodobú spoluprácu za férových a jasných podmienok. Odbúravame byrokraciu a duplicitné riadenia ISO. Aktívne prichádzame s myšlienkami, návrhmi, hmatateľnými výsledkami, ktoré sú užitočné zákazníkovi.
 
Pre našich zákazníkov chceme byť partner, ktorý širokou ponukou služieb zastreší ISO normy.
 
Získajte od nás nezáväznú ponuku.
 
Nášho ISO poradcu charakterizujú črty:
 • výhradne náš zamestnanec
 • s niekoľkoročnými skúsenosťami
 • odborne vzdelaný v kvalite
 • odborne spôsobilý na metrológiu
 • odborne spôsobilý na bezpečnosť
 • odborne spôsobilý na environment
 • odborne spôsobilý v hygiene prevádzky
 • audítor s akreditáciou
 • ďaľšie vzdelania a kurzy ...
frage | internetové aplikácie
© 2009 EuroISO, s.r.o.