16.10.2009
rozšírenie školení pre Mestá a ÚPSVaR
16.10.2009
zabezpečovanie komplexnej energetickej certifikácie
8.10.2009
rozšírenie služieb o monitoring na objednávku

Školenia

 • Interný audítor ISO 9001
 • Interný audítor ISO 14001
 • Interný audítor OHSAS 18001
 • Interný audítor integrovaného systému
 • Biznis protokol a etiketa
 • Efektívna aktivizácia na trhu práce 
 • Komunikácia samospráv s verejnosťou
 • Logistika
 • Maliarske a natieračské práce v stavebníctve
 • Manažérske zručnosti predstaviteľov samospráv
 • Murárske práce v stavebníctve
 • Obchodný zástupca a sprostredkovateľ
 • Obsluha osobného počítača
 • Opravár strojov a zariadení
 • Pomocný stavebný robotník
 • Príprava na samozamestnanie
 • Projektový manažment, marketingový plán územia
 • Profesionálna asistentka – moderná sekretárka
frage | internetové aplikácie
© 2009 EuroISO, s.r.o.