16.10.2009
rozšírenie školení pre Mestá a ÚPSVaR
16.10.2009
zabezpečovanie komplexnej energetickej certifikácie
8.10.2009
rozšírenie služieb o monitoring na objednávku

Ponuka služieb

 • ISO 9001:2008   Systém manažérstva kvality (QS) 
   
 • ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva (EMS)
 • OHSAS 18001:2007 Systém manažérstva ochrany zdravia pri práci (BS)
 • AQAP   NATO požiadavky v systéme kvality
 • ISO 27001:2006  Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 • IFS / BRC  Systém manažérstva bezpečnosti potravín
 • a ďalšie:  monitoring, interné audity, externé audity, ISO 13485, ISO 22000, ochrana osobných údajov

Zabezpečíme:
 • možnosť získania medzinárodne uznávaného certifikátu kvality
 • uznávanú certifikačnú spoločnosť
 • vybudovanie systému v krátkom časovom horizonte
 • systém  podľa vašich požiadaviek
 • vysoké pracovné nasadenie v optimálnom čase

Tiež Vám chceme dať do pozornosti náš ďalší obľúbený produkt tzv. SERVIS SYSTÉMU, ktorý Vás odbremení od množstva nových požiadaviek, ktoré zo systému manažérstva kvality vyplývajú. V tomto servise je zahrnuté riadenie dokumentácie a údajov, administratívne práce spojené so systémom kvality, vykonávanie interných auditov, určovanie nápravných a preventívnych činností, preškoľovanie zamestnancov spoločnosti...
frage | internetové aplikácie
© 2009 EuroISO, s.r.o.